បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នីតិសាស្ត្រ ជំនាញនីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ (កម្ពុជា និងបារាំង)

អំពីការបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ក្នុងការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាល លើជំនាញ ដីធ្លី និងអចលនទ្រព្យកំរិតអាជីប សម្រាប់វិស័យឯកជន ក៍ដូចជាវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្មវិធីសិក្សានេះប្រជុំដោយសាស្ត្រាចារ្យ ខ្មែរ និងអ្នកជំនាញបារាំង ដែលពួកគាត់ភាគច្រើន ជាអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ សាការី មេធាវី វិស្វករ ប្រធានគ្រប់គ្រង ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈកំរិតខ្ពស់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដីធ្លីនិងអាគារផ្សេងៗ ក្នុងទស្សនៈវិ័យលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ សញ្ញាបត្រនេះពីតជាចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ដូច្នេះហើយ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០ នាពេលអនាគត់ យើងនិងផ្តោតលើ២មុខវិជ្ជាថ្មីចំបង គឺ លំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ និង គម្រោងការធ្វើផែនការអចលនទ្រព្យ។
សម្រាប់ឆ្នាំទី១ – មុខវិជ្ជា/ចំនួនម៉ោង
 • វិធីសាស្ត្រគតិយុត្តិ និងបច្ចេកសព្ទគតិយុត្តិ(15h)
 • នីតិទ្រព្យសម្បតិ្តឯកជន និងរដ្ឋ(45h)
 • នីតិកិច្ចសន្យាឯកជន និងរដ្ឋ(30h)
 • ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការផ្សព្វផ្សាយ(30h)
 • ការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី(30h)
 • នីតិសាងសង់(30h)
 • នីតិនគរូបនីយកម្ម(15h)
 • សេចក្តីផ្តើមនៃលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ(15h)
 • ការវិនិយោគបរទេស និងអចលនទ្រព្យ(30h)
 • ហិរញ្ញប្បទានអចលនទ្រព្យនិងប្រាតិភោគ(30h)
 • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ(15h)
 • នីតិធានារ៉ាប់រងលើអចលនទ្រព្យ(15h)
សម្រាប់ឆ្នាំទី២ – មុខវិជ្ជា/ចំនួនម៉ោង
 • ភតិសន្យាស៊ីវិល និងពាណិជ្ជកម្ម (45h)
 • ការគ្រប់គ្រងអាគារសហកម្មសិទ្ធិ (45h)
 • ការលក់អចលនទ្រព្យ (45h)
 • ការគ្រប់គ្រងដែនដីប្រកបដោយចេរភាព (30h)
 • នីតិបរិស្ថាន (15h)
 • ទេសចរណ៍និងដែនដី(30h)
 • នីតិបេតិកភណ្ឌគ្រួសារ(15h)
 • វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណា(15h)
 • បច្ចេកសព្ទគតិយុត្តិកំរិត២(30h)
 • របាយការណ៍ចុះកម្មសិក្សា និងសារណា
 • ការការពារសារណា
តម្រូវការនៃការចូលរៀន ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតជំនាញភូមិបាលនិងបេតិកភណ្ឌដែលចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យហ្សង់ម៉ូឡាំងលីយ៉ុង៣ បេក្ខជនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 • បញ្ចប់សញ្ញាប័ត្រច្បាប់ឬសញ្ញាប័ត្រប្រហាក់ប្រហែលឬបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពការងាររយៈពេល៤ឆ្នាំក្នុងវិស័យបេតិកភណ្ឌឬអចលនៈទ្រព្យ
 • ត្រូវបានជ្រើសរើសជាមុនដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តសាកល្បង កំរិតវប្បធម៌ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់កាតព្វកិច្ចនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើចាំបាច់ ត្រូវធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានអ្នកតំណាងយ៉ាងតិចម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង៣ និងអ្នកតំណាងនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ភាសានិងតម្រូវការ វគ្គសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់ជាភាសាខ្មែរ។ ការបកប្រែជាភាសាខ្មែរត្រូវបានផ្តល់ជូននិស្សិតសម្រាប់មេរៀនដែលផ្តល់ដោយគ្រូបារាំង។
 • និស្សិតអាចសរសេររបាយការណ៍និក្ខេបបទជាភាសាណាមួយដែលជ្រើសរើសនិងដោយមានការយល់ព្រមពីនាយកនិក្ខេបបទរបស់ពួកគេ
សមត្ថភាពទទួលបាន អ្នកបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតច្បាប់ភូមិបាលនិងអចលនៈទ្រព្យនឹងទទួលបាន៖
 • ជំនាញបច្ចេកទេសនៃការវែកញែកផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៃវិធីសាស្រ្តច្បាប់បច្ចេកទេសសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់។
 • ធ្វើជាម្ចាស់នៃវិស័យដីធ្លីនិងអចលនៈទ្រព្យតាមវិមាត្រផ្លូវច្បាប់និងសារពើពន្ធ
 • ផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនអំពីបញ្ហាច្បាប់ក្នុងសិទ្ធិដីធ្លីនិងអចលនៈទ្រព្យ។
  • ផ្តល់យោបល់ដល់អតិថិជនអំពីការយកពន្ធភ្ជាប់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការអចលនៈទ្រព្យ
  • សរសេរច្បាប់ស្របច្បាប់ផ្សេងៗដែលប្រើក្នុងវិស័យដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យ
  • អនុវត្តប្រតិបត្តិការ
  • គ្រប់គ្រងវិវាទ
 • មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអាគារ (ជួលខុនដូធានារ៉ាប់រង។ ល។ )
 • មានលទ្ធភាពរៀបចំកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការទិញអគារឬអគារអចលនទ្រព្យ
 • ស្វែងយល់ពីបរិស្ថានដីធ្លីនិងអចលនៈទ្រព្យក្នុងទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។
ថ្លៃចុះឈ្មោះ និងថ្លៃសិក្សា
 • ថ្លៃចុះឈ្មោះ៖ ២០ដុល្លា (តម្រូវអោយបង់ថ្លៃនៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ)
 • ថ្លៃសិក្សា៖ ១៤០០ដុល្លា/ឆ្នាំ
ប្រតិទិន
 • ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៣
 • លទ្ធផលនៃការចូលរៀន៖ ទាក់ទងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី៖
 • [email protected]
 • +៨៥៥ ៩៣ ៧៣៧ ៨៨៧ (Smart/Telegram)
 • ចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សា៖ (បញ្ជាក់ពេលក្រោយ)
វគ្គសិក្សាដែលផ្តល់ជូនអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតរៀបចំខ្លួនយ៉ាងរហ័សដើម្បីទទួលបានការងារនៅក្នុងឯកទេសផ្សេងៗគ្នាដែលផ្តល់ដោយវិជ្ជាជីវៈដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យរួមមាន៖
 • អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖ រដ្ឋបាលអចលនទ្រព្យការលើកកម្ពស់សំណង់ធានារ៉ាប់រងធនាគារអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មវិស័យសាធារណៈ
 • មេធាវីជំនាញខាងអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឬមេធាវីជំនាញខាងអចលនៈទ្រព្យបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រឡងចាំបាច់
 • មេធាវីជំនាញខាងច្បាប់អចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងការិយាល័យសារការីឬសារការីបន្ទាប់ពីបានបំពេញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃវិជ្ជាជីវៈ (សារការី៖ រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ)
លោកស្រី អឿន សំបូរ (ខ្មែរ/បារាំង/អង់គ្លេស)
 • អ្នកសម្របសម្រួលរដ្ឋបាល
 • អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល: [email protected]
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ៦៩ ៩៩០ ១៩៧ (ស្មាត) / +៨៥៥ ៩៩ ៣៥ ៣៨ ៩៩ (សែលកាត)
លោកហេង បញ្ញា (ខ្មែរ/អង់គ្លេស)
 • អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
 • អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល: [email protected]
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ៩៣ ៧៣៧ ៨៨៧ (Smart/Telegram)