សិក្ខាសាលា(Webinar) លើច្បាប់សន្តិសុខ Cyber Security ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែមេសា វេលាម៉ោង ១០ព្រឹក សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាដែលនឹងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតថ្មីជាមួយ លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខ ICT នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ក្នុងកម្មវិធីមេអន្តរជាតិផ្នែកច្បាប់សាធារណៈអន្តរជាតិ ដែលរៀបចំរួមគ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិង សាកលវិទ្យាល័យ Paris 8។
ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០ព្រឹកនេះ។