ព័ត៌មាន និងសកម្មភាព

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នីតិសាស្ត្រ ជំនាញនីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ ចាប់បើកទទួលពាក្យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អន្តរជាតិនីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ (សៅរ៍-អាទិត្យ) តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែរឬទេ? តើប្អូនៗនិស្សិតច្បាប់មានបំណងតម្រង់ឯកទេសរបស់ខ្លួនទៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ សំណង់ និងបេតិកភណ្ឌដែរឬទេ? នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២-២០២៤ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អន្តរជាតិ នីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតដើម្បីសិក្សាសម្រាប់ជំនាន់ទី១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងសាកលវិទ្យាល័យហ្សង់-មូឡាំង [...]

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយ សមាគមសាលាត្រាជូ

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមជម្រាបជូនដំណឹងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សាកលវិទ្យាល័យបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ជាមួយសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបេសកកម្មរបស់ពួកយើងគឺការជួយសម្រួលដល់ការអប់រំផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ អនុស្សរណៈយោគយល់នេះ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ សាកលវិទ្យាល័យ និងសមាគម អាចធ្វើការសម្របសម្រួលលើសកម្មភាពស្រាវជ្រាវនានារបស់ពួកយើងក្នុងវិស័យសិក្សាច្បាប់ [...]

សាកលវិទ្យាល័យដៃគូរ